Menu mobile

ticketbirds'e hoşgeldin!

1/4başvurunu yapmak için lütfen formu doldur.

2/4ne oldu?

3/4ne oldu?

lütfen kaza tutanağını whatsapp veya sms ile 0530 643 79 95 no'lu telefona gönder.
lütfen olay tutanağını whatsapp veya sms ile 0530 643 79 95 no'lu telefona gönder.
biz bakıp sana haber vereceğiz.
geçmiş olsun, üzüntünüzü paylaşıyoruz. hastane kayıtlarını whatsapp veya sms ile 0530 643 79 95 no'lu telefona gönder.

3/4hangisi?

lütfen kayıp bagaj tutanağı ve bagaj etiketinin fotoğrafını whatsapp veya sms ile 0530 643 79 95 no'lu telefona gönder.

4/4başka bir notun var mı?

merhaba , adresine bir e posta gönderdik, başvurunu tamamlamak için linki tıklayarak onaylamalısın.

Tire Reklamcılık Pazarlama Medya İletişim Tic. Ltd. Şti.

e-posta: info@ticketbirds.net

tel: 02122216652 ve 02122216662 (hafta içi ve mesai saatlerinde)

faks: 02122216672

Dünyanın binbir türlü hali var:

Olur ya; uçağın kaçar!


Evdeki hesap çarsıya uymaz; hastalığı var, beteri var. Senin olmaz, ailenden birinin başına gelir yola çıkamazsın, çıkarsın varamazsın, yolda kalıp uçuşunu kaçırabilirsin.


Olmaz ya; gecikme olur!
Havacılığın şanındandır; havada trafik, pistte yoğunluk olur, kar yağar, yağmur basar. Adına rötar denmez, havada trafik olur. Her şeyini ineceğin saate göre planlamışken, varış havalimanına çok geç inersin. Ya da bir bakmışsın mecburiyetten uçağın başka havalimanına inmek zorunda kalmış.


Belli mi olur;
Bagajın kaybolmasını bırak, bulunamayabilir. Her gün binlerce uçakla onbinlerce bavul bir yerden bir yere taşınırken o küçük ihtimaller serisi gelir seni bulur.

Sadece 5 TL’ye hepsinin telafisi var.

NİTELİKLİ BİLET UYGULAMA ESASLARI TELAFİ
Yolcumuzun uçuşunu kaçırması Bilet ücreti ödemesi
Uçağın varış havalimanına çok geç veya başka bir havalimanına inmesi 250-1000 TL arası telafi ödemesi
Bagajın bulunamaması Bagaj başına 1000 TL telafi ödemesi

Nitelikli Bilet Uygulaması; başkaca hiçbir şart aranmadan, detayları aşağıda belirtilen koşul ve yükümlülüklerle sınırlı olarak; yolcumuzun uçağını kaçırması, varış havalimanına çok geç inmesi, uçağın başka bir havalimanına inmek zorunda kalması ve bagajının tamamen kaybolması olasılıklarına karşı bir telafi uygulamasıdır. *

Not: "Nitelikli Bilet Uygulaması" kapsamındaki telafiler, başvuru, diğer şartlar ve yükümlülükler ile ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen detayları okuyunuz. *

NİTELİKLİ BİLET UYGULAMASI SÖZLEŞMESİ
Madde-1 Konu ve kapsam:
Onur Air iç hat uçuşlarında geçerli Nitelikli Bilet Uygulaması sahibi yolcumuzun, sözleşmenin devamındaki maddelerde her bir başlık için ayrı ayrı detayları verilen haller sebebiyle;
 1. Yolda kalıp uçuşunu kaçırması veya yola çıkamaması,
 2. Varış havalimanına çok geç veya başka havalimanına inilmesi,
 3. Bagajının bulunamaması,
durumlarında sözleşmenin konusu ve kapsamını yolcumuzun yükümlülükleri ve uygulanacak telafiler oluşturmaktadır.
Madde-2 Başvuru ve Telafi:

Nitelikli Bilet Uygulaması sahipleri, www.ticketbirds.net internet sitesine giriş yaparak 7/24 telafi başvurularını yapabilirler.


Madde-3 Telafi kapsamları ve koşulları:

A. Yolcumuzun uçuşunu kaçırması.
Telafi Kapsamı;
Uçuş saatine en fazla 6 saat kalan süre içerisinde yolcumuzun karıştığı bir trafik kazası, doğrudan yolcumuza yapılmış bir saldırı ve/veya taciz, güvenlik sebebiyle kamu ve/veya yerel güvenlik otoriteleri tarafından havalimanına ulaşım yollarının kapatılması, kamu ve özel ulaşım araçlarına havalimanına giriş için izin verilmemesi sebepleriyle yolda kalıp uçuşun kaçırılması telafinin kapsamıdır. Ayrıca yolcumuzun uçuş yapmasına engel olacak şekilde rahatsızlanması veya birinci dereceden bir akrabasının hayatını kaybetmesi de telafinin kapsamları içerisindedir.

Telafi Koşulları;
 • Yolcumuzun karıştığı bir kaza sonrasında hangi nitelikte bir yaralanma, hasar meydana geldiğinden bağımsız olarak bu hususun (kazanın) belgelendirilmesi telafi için gereklidir.
 • Sebebinden bağımsız olarak doğrudan yolcumuza karşı olmak kaydıyla, kötücül bir eylemde bulunulması, maddi ya da manevi zarar görmesi ve bu hususun belgelendirilmesi telafi için gereklidir.
 • Yolcumuzun uçuşa 6 saat kala süre içerisinde uçuş yapamayacak derecede hastalandığını herhangi bir sağlık kuruluşundan yetkili bir doktor tarafından “uçak ile seyahati sakıncalıdır” ibaresinin bulunduğu raporu ibraz etmesi telafi için yeterlidir.
 • Yolcumuzun birinci dereceden bir akrabasının uçuş saatine 24 saat kala bir süre içerisinde hayatını kaybetmiş olması ve yolcumuzun “Ölüm Belgesi”ni ibraz etmesi telafi için yeterlidir.
 • Yolcumuzun söz konusu hususların gerçekleşmiş olmasından duyması muhtemel fiziksel veya duygusal rahatsızlıklar sebebiyle aynı gün içinde telafi talebinde bulunmak zorunda olmamakla birlikte, uçuş tarihini takip eden en geç 10. günde talepte bulunması telafi için şarttır.
 • Belge olarak kabul edilecek unsurlar, sadece resmi bir kurum (belediye, resmi güvenlik kurumu) veya resmi kurumlarca görevlendirilmiş özel kurum ve görevlileri tarafından düzenlenmiş tutanaklarla birlikte taşıt kazalarında taraflarca (en az iki taraf) doldurulan raporlardır.
 • Spesifik olarak terör sebebiyle kamu ve/veya yerel güvenlik otoriteleri tarafından verilen bir kararla havalimanına ulaşım yollarının kısmen veya tamamen kapatılması, kamu ve özel ulaşım araçlarına havalimanına giriş için izin verilmemesi hallerinde yolcumuz tarafından bir belgeleme yükümlülüğü bulunmamakta olup; telafi, söz konusu hususun gerçekleşip gerçekleşmediği veya uçuş saatine en çok 6 saat kala gerçekleşip gerçekleşmediği, kamu ve/veya yerel güvenlik otoritelerinin ilan ettiği açık kaynak bilgilerinden sorgulanacak ve elde edilecek sonuçlara bağlı olarak, Nitelikli Bilet tarafından değerlendirilecektir.

B. Uçağın varış havalimanına çok geç veya başka bir havalimanına inmesi.
Telafi Kapsamı;
Her şartla, varış havalimanına, planlanan ve ilan edilen zamandan çok geç (4 saat ve üzeri) inmesi sebebiyle Yolcumuzun yaşayacağı hoşnutsuzluk ve mağduriyetin olabildiğince azalmasına, telafi edilebilmesine katkıda bulunmak amacıyla, 250-1000 TL arası ödeme yapılması telafinin kapsamıdır.

Telafi Koşulları;
 • Yolcumuzun bulunduğu uçağın varış havalimanına iniş zamanı Nitelikli Bilet tarafından sorgulanacak olup, sivil havacılık sektörünün kullandığı kaynaklardan temin edilen bilgi yolcumuz açısından da belirleyici kanıt kabul edilir. Yolcumuzun talebi ile kaynak bilgisinin yolcumuz aleyhine çelişmesi halinde Nitelikli Bilet, kaynaklardan temin ettiği veriyi yolcumuzun bilgisine sunar.
 • Her şartla, varış havalimanına, planlanan ve ilan edilen zamandan 4-6 saat geç inmesi halinde Yolcumuza 250 TL telafi ödemesi yapılır.
 • Yolcumuzun bulunduğu uçağın; varış havalimanından önce zorunlu olarak başka havalimanına inmesi haricinde, her şartla, varış havalimanına, planlanan ve ilan edilen zamandan 6-10 saat geç inmesi halinde Yolcumuza 500 TL telafi ödemesi yapılır.
 • Yolcumuzun bulunduğu uçağın; varış havalimanından önce zorunlu olarak başka havalimanına inmesi haricinde, her şartla, varış havalimanına, planlanan ve ilan edilen zamandan 10 saat veya üzerinde geç inmesi halinde Yolcumuza 1000 TL telafi ödemesi yapılır.
 • Yolcumuzun içerisinde bulunduğu uçak her ne sebepten olursa olsun bir başka havalimanına inmek zorunda kalırsa yolcumuza 500 TL telafi ödemesi yapılır. Yolcumuzun başka havalimanına inen bu uçakla varacağı havalimanına devam etmesi halinde sadece yukarıdaki diğer telafi maddeleri olan gecikme kuralları uygulanır. Yolcumuzun, uçuş tarihini takip eden en geç 10. günde talepte bulunması telafi için şarttır.

C. Bagajın bulunamaması.

Telafi Kapsamı;
 • Yolcumuzun bagajının varış havalimanında kayıp olmasını takiben; bagajın 10 gün içerisinde bulunamaması halinde; en çok iki parça ile sınırlı olmak şartıyla, her bir bagaj için 1.000 TL telafi ödemesi yapılması, telafinin kapsamıdır.
Telafi Koşulları
 • Bagajın kaybolmasının kayıt altına alınması, havalimanlarında görevli kayıp eşya ofisleriyle irtibata geçilmesi, kayıp bagaj bildiriminde bulunulması, kayıp bagaj tutanağı düzenlenmesi, tutanağın ve diğer gerekli uçuş, bagaj ve yolcumuzun kimlik bilgilerinin Nitelikli Bilet sistemine (www.ticketbirds.net) uçuştan sonra bir gün içerisinde iletilmesi gereklidir.
 • Nitelikli Bilet, kayıp bagajınızın 10 günün sonunda bulunamamış olması halinde telafi ödemesini gerçekleştirmekten sorumludur. Yolcumuzun bagajının uçuş tarihinden başlayarak 10 gün içinde bulunamaması halinde; en çok iki parça ile sınırlı olmak şartıyla, her bir bagaj için 1.000 TL telafi ödemesi yapılır.
 • Yolcumuzun bagajının büyüklüğü, içerisinde bulunan eşyalarının değeri veya ağırlığı iş bu sözleşmenin konusu dışındadır.
 • 10 günlük süre içerisinde bagajın bulunması, bulunan bagajın sorumlu yer hizmetleri ve terminal işletmecilerinin veya hizmet aldıkları 3.kişiler tarafından yolcumuza teslim edilmesi, teslim edilme süresi ve koşulları ile her türdeki bagaj hasarı Nitelikli Bilet yükümlülükleri ve sorumlulukları ile iş bu sözleşmenin konusu dışındadır.

Madde-4
Nitelikli Bilet Uygulaması Genel Şartlar
 • Yolcumuz, telafi taleplerine ilişkin tüm başvuru ve süreçleri www.ticketbirds.net web sitesi üzerinden başlatacaktır.
 • Her Nitelikli Bilet sadece bir uçuş ve bir yolcu için özeldir. Gidiş-dönüş biletler de dahil her uçuş için ayrıdır.
 • Telafiler, gerekli koşulların yerine getirilmiş olması kaydıyla, en geç 15 iş günü içinde gerçekleştirilecektir.
 • Sözleşmenin yorum ve uygulamasından kaynaklanacak ihtilafların çözüm yeri İstanbul Mahkeme ve İcra Daireleri'dir.
 • İş bu sözleşmeden kaynaklanan her türlü talep ve haklar bir yılda zaman aşımına uğrar.